ไก่ชน เป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงามและเกมกีฬา ซึ่งปัจจุบัน การเลี้ยงไก่ชน ยังเป็นที่นิยมเลี้ยงทั่วประเทศ การเลือกใช้ อาหารไก่ชน ที่คุณภาพดี แหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับเกษตรกร หรือผู้เลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม

Showing all 3 results